Hagearbeid

Townhouse front yard landscaping

Townhouse front yard landscaping


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In towns and cities, where green open space is limited, a sizeable garden is even more coveted. With space at a premium in city homes, we demand the same from our outdoor areas as we do of our interiors; namely, even compact gardens must be multi-functional, practical and well-designed for modern life. More than just an occasional outdoor space, townhouse gardens can and sometimes have to tick a lot of boxes to become an alfresco area with year-round allure. Can we have it all, you ask? Take inspiration from your home's interior and find an outdoor equivalent.

Innhold:
 • Landscaping Ideas
 • 25+ Best Townhouse Backyard Ideas and Designs for Privacy, Patio, Deck
 • Landscaping townhouse
 • Small terraced house renovation ideas
 • 21 Modern House Design Ideas
 • COVID-19 Vaccine Clinics
 • Small front yard landscaping ideas townhouse for sale
 • Simple and Easy Front-of-House Landscaping Ideas You Need to Try
 • 16 fabulous front yard landscaping ideas
WATCH RELATED VIDEO: Top 100 Front Yard Garden Landscaping Ideas 2021 - Backyard Patio Design - House Exterior Decor

Landscaping Ideas

It is the purpose and intent of this chapter to accommodate various types of unique and innovative housing forms which are usually based upon a concept of reducing the area of individually owned lots, and grouping such lots together to more efficiently utilize the total space within the subdivision by creating common open spaces, scenic and recreational areas, and other spaces which would compensate for the reduction of land area contained within the individually owned lot.

The following standards have been developed and apply to a variety of such attached and semi-detached single-family housing forms including but not limited to townhouses or any other similar designation. All other provisions contained in the town zoning code are applicable to these types of housing forms unless specifically noted in this chapter.

Specifically, this chapter is designed to allow the grouping of separately owned one-family dwelling units into a group of townhouses in such a manner as to make efficient, economical and aesthetically pleasing use of land so restricted that the same will be continually well maintained in order to preserve the health, welfare, safety and convenience of the surrounding neighborhood and insure a reasonable amount of open space and architectural variety.

These definitions shall be in addition to the definitions set forth in ChapterThe overall density in a townhouse project shall not exceed the maximum density permitted within the zoning district in which the development is located, unless otherwise provided for under the density bonus provisions of ChapterDevelopment Districts. Townhouse development shall be allowed in the R-3 and R-4 zoning districts.

Dwelling unit access. No two townhouse dwelling units shall be served by the same interior or exterior stairway or by the same exterior door. The maximum height for any townhouse shall not exceed that allowed in the district in which the development is located.

Lot Area for Each Townhouse Unit. No townhouse lot shall contain an area of less than one thousand six hundred square feet and a minimum lot and building width of not less than twenty feet. Size of Development Site. The minimum size of the site to be developed for townhouse units shall be five thousand square feet. As used in this chapter "townhouse" is a one-family dwelling unit which is part of a group of two or more such units separated by a common party wall, having no doors, windows, or other provisions for human passage or visibility.

Each one-dwelling unit shall be attached by not more than two party walls. Where units are offset from ore another and a common party wall is used, the wall may be placed equidistant on each side of the lot line not exceeding the length of the offset.

A townhouse is a planned unit development as set forth in ChapterTownhouse Group. Townhouse project site.

As used in this chapter, a "townhouse project site" is the entire parcel of land for which individual townhouse units are proposed prior to the creation of any townhouse lots. Unit Size. Every townhouse dwelling unit shall have a minimum gross floor area equal to that required in the specific zoning district in which the townhouse unit is proposed excludes efficiency units. The application requirements shall be those set forth in ChapterAll plans shall be drawn by a registered architect as indicated by his registration stamp.

En detaljert endelig landskapsplan og den endelige forbedringsspillet. Endelig godkjenning skal omfatte, men ikke begrenses til følgende :. Alle andre krav som er angitt i kapittelgodkjenningen av et rekkehusprosjekt, skal legge til et rekkehusoverleggsdistrikt på den eksisterende sonen.

Distriktet skal bare være begrenset til utvikling av rekkehus, med mindre en del av en større planlagt enhetsutvikling der den planlagte godkjenning av enhetsutvikling skal gjelde. Townhouse Overlay District skal eksistere coterminous med rekkehusets godkjenning. Konvertering av eksisterende strukturer til et rekkehusprosjekt vil være tillatt forutsatt at alle rekkehusutviklingsstandarder som beskrevet i dette kapittelet kan tilfredsstilles.

Der det ikke kan demonstreres av søkeren at den foreslåtte konverteringen vil overholde passende underavdeling og reguleringsforskrifter, vil konverteringen bli ikke tillatt. En rekkehusutvikling skal være i et enkelt eierskap på utviklingstidspunktet. Videre skal det legges en lovlig underavdeling Plat på de offentlige journalene i fylket før utstedelse av byggetillatelse innen slik byhusutvikling.

I enhver rekkehusdivisjon skal arkitektonisk behandling være som følger: Fasadene til rekkehus i en gruppe skal varieres med endrede tilbakeslag i hagen og variasjon i materialer eller design, slik at ikke mer enn to vedlagte rekkehus vil ha samme tilbakeslag i hagen og de Samme eller i hovedsak den samme arkitektoniske behandlingen av fasader og taklinjer. Byrådet skal tas for å sikre at ikke -offentlige områder og fasiliteter for vanlig bruk av beboere i et byhusutvikling, men ikke ved individuelt eierskap til slike beboere, skal opprettholdes på en tilfredsstillende måte uten utgifter til de generelle skattebetalerne i byen.

For dette formål vil inkorporering av en automatisk medlemskapshjemforening opprettet under registrerte landavtaler være påkrevd for å kontinuerlig holde tittelen til slike ikke -offentlige områder og fasiliteter, og pålegge vurderinger mot hvert rekkehus, enten det er forbedret eller ikke, for formålet å betale skattene og vedlikeholde slike ikke-offentlige områder og fasiliteter kan omfatte, men ikke være begrenset til fritidsområder, parkeringsplasser utenfor gaten, private gater, fortau, gatelys og felles åpent og anlagt område.

Slike vurderinger skal være en panterett som er overordnet alle andre panterett, og unntatt skattepanterett og pantelån, forutsatt at pantelånet er først panterett mot eiendommen som derved bare er utsatt for skattelikhet og sikker gjeld som er amortisert i månedlig eller kvartal- Årlige betalinger over en periode på ikke mindre enn ti år. Andre metoder kan være akseptable hvis de samme gir riktig og kontinuerlig betaling av skatter og vedlikehold uten utgifter til de generelle skattebetalerne.

Instrumentet innlemmet av slike bestemmelser skal godkjennes av byrådet og skal registreres i de offentlige journalene i fylket hvis det er tilfredsstillende for byrådet. I tilfelle at denne eller en lignende enhet ikke klarer å opprettholde fellesområdet i samsvar med landskapsplanen som er godkjent av byrådet, eller hvis enheten ikke klarer å opprettholde fellesområdet i en rimelig tilstand og reparasjonstilstand, bestemmelse av slikt Unnlatelse av å bli utført av bygningsfunksjonæren, byrådet, kan etter eget valg gjennom sine egne agenter eller av uavhengig entreprenør gå inn i fellesområdet for vedlikehold av vedlikehold, sammen med en ekstra kostnad på tjuefem prosent av kostnadene for Forvaltningsgebyr, slike kostnader for å utgjøre en panterett på hvert eneste parti i prosjektet.

Minimum tretti prosent av stedet som skal utvikles for rekkehus skal gis som felles åpen plass der partiets størrelser vil bli redusert under kravet om enebolig i distriktet som rekkehusprosjektet er foreslått for. Femti prosent av plassen skal være ubesværet med noen struktur eller parkering utenfor gaten og skal være anlagt og godt vedlikeholdt med gress, trær og busk.

De resterende femti prosentene kan bare brukes som svømmebassenger, tennisbaner, shuffleboards, fotgjengervandringer, inngangsfunksjoner, rekreasjonsbygninger, vedlikeholdsbygninger for fellesarealene og annen fritidsbruk. I de tilfellene der det foreslåtte partiet har et brutto område på mindre enn kravet per enhet for det spesifikke reguleringsdistriktet, må kompensasjon av felles åpen plass etableres og leveres på prosjektstedet.

Å kompensere åpen plass gjør også at de enkelte boenhetene og mye kan grupperes på en måte som skaper økonomi i installasjonen av verktøy og gater som kreves for å betjene disse individuelle private eiendommer og gir en mulighet for underdivideren til å designe og utvikle et mer attraktivt boligområde og utnytte alle naturlige eller topografiske trekk som kan være til stede på kanalen som blir delt inn. Å kompensere åpne områder skal anses å være bare de områdene som ikke er spesifikt utpekt eller brukt som partier, bygningssteder for boligenheter, bygningssteder for verktøy eller lagringsformål, kjøretøyets parkeringsplasser, carports eller garasjer eller innkjørsler dertil eller gater, enten offentlige eller private .

Gårdsplasser som er designet for å gi primær tilgang fra grupper eller klynger av partier eller bygningssteder ved siden av offentlige gater, må ha en gjennomsnittsbredde mellom frontene til slike partier eller bygninger på femten fot med et minimum av en slik avstand som ikke er mindre enn ti fot .

Lengden på slike gårdsplasser skal ikke være mer enn hundre meter, og strekker seg fra den offentlige gaten som en slik gårdsplass må åpne for. Tilbakeslagsvariasjon. Ikke mer enn to vedlagte rekkehus eller rekkehusklynger innen rekkehusets prosjektsted skal ha et felles tilbakeslag i frontbygningen.

Variasjoner i tilbakeslaget av ansiktene foran skal være minst fire meter. Right-of-Way tilbakeslag. Ingen byhusboliger skal være plassert nærmere enn tjuefem meter fra noen offentlig rett-til-vei eller innen femten meter fra en privat kjøretur, adkomstvei eller felles åpen parkeringsområde foran eller bak på en slik boligenhet.

Frontgårder. Hvert enkelt rekkehusområde skal ha en hage på femten meter. Byrådet kan tillate innkapsling for frontplass hvis designen gir denne funksjonen.

Rekkehus kan være anordnet for å møte på et felles åpent område, et slikt felles område skal gis for uhindret tilgang til utrykningskjøretøyer. Med et slikt arrangement kan frontgårdskravet som en del av det individuelle rekkehusområdet reduseres til ti fot. Bakgårder. Minimumskravet for bakgård skal være femten meter til den bakre eiendomslinjen.

Privat hageområde. Hvert parti som inneholder et rekkehus, må sørge for en privat hage på minst tre hundre tjue kvadratmeter, orientert til enten bygningsfronten, bak eller side, omsluttet visuelt av gjerder eller vegger minst fem meter i høyden eller plantinger for å screene visninger på første nivå fra visninger fra første nivå fra visninger fra første nivå fra tilstøtende enheter.

Sidegårder. Minimumskravet til sidehagen skal være åtte meter fra en hvilken som helst eiendomslinje på rekkehusets prosjektsted. Ingen del av et rekkehus, tilbehørsstruktur eller annen byggetype i eller relatert til en gruppe eller klynge av sammenhengende rekkehus skal være nærmere enn femten meter til noen del av et rekkehus eller tilbehørsstruktur i en annen rekkehusbygning eller klynge. Hvert rekkehusprosjektsted må ha en fasade på en offentlig gate.

Individuelle partier trenger ikke front en offentlig eller privat gate, men kan møte på vanlige åpne områder. Right-of-Way-bredden over offentlige gater og private gater som betjener en gruppe rekkehus og forbedringene deri skal samsvare med alle gjeldende bymyndighetsstandarder og krav til slike gater. Ingen rekkehus skal konstrueres for å gi direkte kjøretøyinntrenging eller utgang til noen kontrollert tilgangshighway, major gjennomfartsveier, arteriell eller samlergate som etablert i den vedtatte hovedplanen.

Minimum to parkeringsplasser utenfor gaten skal være gitt for innbyggerne i hvert rekkehus. Slike parkeringsplasser kan være gitt på mye av rekkehuset eller i en vanlig eid og vedlikeholdt parkeringsbukta eller anlegg utenfor gaten; forutsatt at ingen parkeringsplass skal være mer enn hundre meter, ved den mest direkte gangruten, fra døren til rekkehuset er den ment å tjene.

Der det er gitt en parkeringsplass i forgårdsområdet, skal bygningens fremre avstand være en minimumsavstand på tjuefem meter fra offentlige rettigheter eller en minimumsavstand på tjue meter fra private gater eller tilgangstasjoner, med med Oppkjøringsbredde for ikke å overstige tolv fot.

Der to parkeringsplasser er levert i forgårdsområdet, skal fasadens bredde økes til tretti fot, og tilbakeslaget i bygningen skal være en minimumsavstand på tjuefem meter fra offentlige rettigheter eller et minimum eller et minimum Avstand på tjue meter fra private gater eller tilgangstasjoner.

Innkjøringsbredder skal ikke overstige tjue meter. I alle tilfeller der parkering i forgårdsområdet er tillatt, skal balansen i forgårdsområdet være anlagt med levende vegetativt bakkedekke. En minimumsavstand på femti fot skal opprettholdes mellom alle fortauskutt. Ikke mer enn ett fortauskutt skal tillates per to rekkehus.

En minimum hjørneklarering skal være femten meter fra eiendomslinjen i ukontrollerte kryss og tretti meter fra eiendomslinjen ved kontrollerte enten signerte eller signaliserte kryss. For de rekreasjonsbygningene som holdes til felles, skal det være minimum en parkeringsplass per hundre kvadratmeter gulvareal, unntatt garderober og badehus.

I intet tilfelle skal det ikke tillates noe fortauskraft som etter bygningens offisielle mening kan forårsake en utrygg eller farlig kjøretilstand. Krav til landskapsarbeid som angitt i kapittelalhus må kobles til offentlig vann- og kloakklinjer, og alle elektriske og telefonlinjer i et byhusutviklingssted skal plasseres under jorden.

Riktig og tilstrekkelig tilgang til brannmannskapsformål og tilgang til serviceområder for å gi innkreving av søppel og avfall, og for andre nødvendige tjenester, skal leveres. Ingen tilbehørsbygning skal reises i noen side eller forgård.

Et tilbehørsbygning kan være plassert i en bakgård og skal okkupere ikke over tjuefem prosent av bakgårdsområdet og skal settes tilbake minst ti meter fra noen smug eller bakre servicelinje. Alle bygninger som er foreslått å være konstruert i ethvert prosjekt som inneholder private gater, må være ordnet slik at brannslokkingsapparat kan parkere og nå ethvert bygg med hundre femti fot lang slange som strekker seg fra slikt utstyr. Denne hundre femti-fots slangelengden må måles når huset er lagt på bakken og kanskje ikke måles som luftradius fra parkeringsutstyret.

I tillegg må brannhydranter være så plassert og levert innenfor prosjektgrensene slik at fire hundre meter brannslange, som strekker seg på bakken fra hydranten, kan nå den destmerte delen av enhver bygning innenfor grensene til platet. Innganger til alle bygninger som inneholder boligboliger, må illustreres på platen til ethvert prosjekt som inneholder private gater. Alle bygninger som foreslås konstruert i ethvert prosjekt som inneholder private gater, og som inneholder boliger og har en samlet lengde på tre hundre fot eller mer, må være så designet for å ha en eller flere åpne uhindrede gangveier gjennom bygningen på bakkenivå, Å ha en bredde på ikke mindre enn fem meter hver for å gi klar tilgang fra brannmenn og politimenn og deres utstyr og andre nødetater til hver side av slike bygninger.

I de tilfellene hvor bygninger skal konstrueres over og over enhver privat gate, må den uhindrede overhead -klaring ikke være mindre enn fjorten fot, målt mellom det høyeste punktet i den private gaten asfaltering under strukturen og den laveste delen av bygningsstrukturen eller Tilknyttede deler derav og passende begrensninger til denne tilstanden må noteres på platet.

Rekkehusutviklingen skal gi brannhydranter på eller ved siden av området som skal utvikles som kreves av brannvesenet. Kapittelfinale godkjenning skal omfatte, men ikke begrenses til følgende: A. samsvar med den godkjente stedsplanen; B. Inkludering av passende plantematerialer; C.


25+ Beste townhouse bakgård ideer og design for privatliv, uteplass, dekk

Når AutoComplete -resultater er tilgjengelige, bruk opp og ned piler for å gjennomgå og gå inn for å velge. Bruker brukere, utforsk ved berøring eller med sveipbevegelser. Logg inn Registrer deg.

Huseieres bruk av fronten eller bakgården kan variere mye - og inkluderer alt fra et uteplass eller urtehage til et komplett utendørs.

Landskapsarkitektur

En minimalistisk byhushage med minimale blomsterbed med gress og trær med treseter. En liten hage er fremdeles en hage. Små rekkehusets ideer. Glassmalerier i glasshage-skulptur. Bak hvert byby ligger en hage. Små rekkehus i hagen. Envira-Gallery ID godt der du har det. Grønnsaker kan ta mye plass, og de kan være kresen om lysforholdene. Se flere ideer om uteplass liten uteplass bakgård uteplass. Nå som vi har gitt deg noen gode pengesparende tips for å dekorere terrassen din, vil vi nå vise deg vårt galleri med 62 små rekkehusleilighet og leilighetsplasser.

Små terrasserte husrenoveringsideer

Ikke alle hjem er velsignet av å ha en hage - noen vil bare ha et lite tilbakeslag fra veien. Så hvis du har en, kan du benytte deg av det. Ha et godt landskapsdesign for å få det til å virke fantastisk og innbydende. Bortsett fra planter og andre landskapsfunksjoner, kan du også legge til et basseng, en cabana eller en pergola - uansett hva du har i tankene og vil passe inn i ditt område kan være bra.

Gjennomsnittlig bygningskostnad.

21 Moderne husdesignideer

Liten plass, uendelige muligheter. Bak hvert byby ligger en hage. Noen er lange og smale, andre korte og sitter på huk. Uansett størrelse, er en godt designet hage en oase i en by, spesielt i august.I London er en typisk lang og smal hage delt opp i tre separate områder for å skape en følelse av romslighet. En trebregne gir også følelsen av at denne nedre delen av hagen ikke bare er en ingress for resten.

Covid-19 vaksineklinikker

Velkommen til dette ønskelige hjemmet i underavdelingen Laveen Village. Motta den siste lokale markedsstatistikken. Dette store samfunnet tilbyr fantastisk utsikt og fredelig livsstil, men likevel er i nærheten av de voksende shopping-, restaurantene og underholdningsområdene i ... Starter i midten, inviterer vi deg til å oppdage den nye rimelige linjen med hjem fra Desert View Homes på Rancho Desierto Bello. I Las Vegas økte boligprisene for å bli bygget! Dataene knyttet til eiendommer for salg på dette nettstedet kommer delvis fra Internet Data Exchange -programmet.

Det har ikke noe å si om du har en balkonghage eller en liten patio eller til og med en liten hage foran, gjør det til et rom å være stolt av med.

Liten front yard landskapsarkitektur ideer til salgs til salgs

En Birmingham, Ala. Før de flyttet, ønsket de å ha både den nye hagen og den nye bakgården omdesignet og landskapsplaner trukket. Det travle profesjonelle paret var ikke gartnere, så lite vedlikehold var en prioritet.

Enkle og enkle front-of-house landskap ideer du trenger å prøve

Relatert video: Small Garden Design Part 1 - Townhouse Front Yard Garden med Susan Harris

Forgården er stedet de fleste huseiere fikser først - og med god grunn. Ofte er det hva andre ser og hva familien ser oftest. Byggerens bit av plenen, to trær og få grunnbusker kommer langt under de fleste huseiers drømmelandskap. For å skille hagen din fra hverandre, investere i gatecaping for å legge til hjemmets nåværende og fremtidige verdi.

Dette gjelder spesielt i et rekkehus for hagen, og det er grunnen til at du ser det samme på hvert rekkehus: Evergreens mot fronten av bygningen, noe for farger som gjengår plassen på to ukers knockout -roser noen? Åh, og så noe ujevn gress som prøver å gjøre en gang under en lent Norge -lønn.

16 Fabulous Front Yard Landscaping Ideas

Takk, løst! Gå til løsning. Boligutvikling og Home Private Schererville. Gå inn i inngangsdøren og bli forelsket. Vårt vakre samfunn gir en kjærkommen oase av svaiende palmer, forfriskende fontener, forfriskende feriestedstil, utendørs sittegruppe med BBQ Pavillion, lekeplasser, basketballbaner og beroligende bekker.

Det er mange moderne ideer om hjemmet design som vi kan diskutere. Her har vi skissert noen viktige eksempler på moderne ideer om husdesign som du kan innlemme i din nye hjemmet design. Byggematerialer er en nøkkelfaktor for moderne hjemmesign.


Se videoen: Idea Halaman Rumah Teres (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Sedge

  Men hva er det latterlige her?

 2. Bearach

  Fantastisk, veldig nyttig setningSkrive en melding